Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 2

Αρχαιο-τηλεπισκοπικά Νέα Τεύχος 2

Θέματα
Δορυφορική Τηλεπισκόπηση & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Αρχαιολογική Έρευνα

Ερευνητικά Προγράμματα - Αποτελέσματα

 1. Ελεύθερνα/Eleftherna
 2. Διμήνι/Dimini
 3. Αερινό/Aerino
 4. Mάταλα/ Μatala
 5. Aμοργός/Amorgos
 6. Oρεστιάδα/Orestias
 7. Iτανος/ Itanos
 8. Χαμαλεύρι/Chamalevri
 9. Μάλια/Malia
 10. Mπερμπάτι/Berbati
 11. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας/Μuseum of Natural History
 12. Γιούρα/Gioura 
 13. Θήβα/Thebes
 • Απόστολος Σαρρής