Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το θεατρικό έργο στη Νέα Εστία. Βιβλιογραφική καταγραφή, Α΄ (1927-1939)

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο στη Νέα Εστία. Βιβλιογραφική καταγραφή, Α΄ (1927-1939)», Κονδυλοφόρος 16 (2018) 234-254.

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο στη Νέα Εστία. Βιβλιογραφική καταγραφή, Α΄ (1927-1939)», Κονδυλοφόρος 16 (2018) 234-254.

  • Κωνσταντίνα Γεωργιάδη