Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: Awaiting the End of the World in the 17th Century. The Jewish Messiah and the Great Interpreter

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Georgios Koutzakiotis, Awaiting the End of the World in the 17th Century. The Jewish Messiah and the Great Interpreter. History of Ideas Series No. 8. Institute for Neohellenic Research. The National Hellenic Research Foundation, 2011. 254 pp. [in Greek], Mediterranean Historical Review 29:1 (2014), 106-109.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης