Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Aşık Mehmed: Menâzirü’l-avâlim [Perspectives of the worlds]

M. Sariyannis, “Aşık Mehmed: Menâzirü’l-avâlim [Perspectives of the worlds]”, στο David Thomas και John Chesworth (επιμ.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History, vol. 7: “Central and Eastern Europe, Asia, Africa and South America (1500-1600) (Leiden: Brill 2015), 735-739.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης