Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Book review: A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century

M. Sariyannis, Βιβλιοπαρουσίαση: Fatih Ermiş, A History of Ottoman Economic Thought: Developments Before the Nineteenth Century, London: Routledge 2014, Historein 15 (2015), 87-91.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης