Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

M. Sariyannis, “Studying Ottoman views of the supernatural: the state-of-the-art and a research agenda”, Aca’ib: Occasional papers on the Ottoman perceptions of the supernatural 1 (2020), 5-20

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης
https://doi.org/10.26225/se2r-f887