Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Επαγγελματίες Μουσικοί και Ορχήστρες στην Οθωνική Ερμούπολη [Professional Musicians and Orchestras in Hermoupolis during the reign of King Otto]

Apostolos Delis, “Επαγγελματίες Μουσικοί και Ορχήστρες στην Οθωνική Ερμούπολη”, Τα Ιστορικά, (December 2013), 473-96.

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ 59 (ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ)

  • Απόστολος Δελής