Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η παρουσία των Ιόνιων στο ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο της Ερμούπολης το 19ο αιώνα [The presence of the Ionian in the maritime and shipbuilding centre of Hermoupolis in the 19th century]

Apostolos Delis, «Η παρουσία των Ιόνιων στο ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο της Ερμούπολης το 19ο αιώνα», Proceedings of the 8th Panionian Conference, Society of Paxian Studies, (Paxoi, 2014), 637-50.

  • Απόστολος Δελής