Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
An ontology of Chinese ceramic vases

Maria Papadopoulou, W. Tong, C. Roche & Y. Jia, ‘An ontology of Chinese ceramic vases’, Proceedings of the 12th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Volume 2: KEOD (2021), 53-63.

  • Μαρία Παπαδοπούλου