Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Bergerlebnisse bei Xenophon

Markus Zimmermann, ‘Bergerlebnisse bei Xenophon’, M. Taufer (ed.), La montagna nell’antichità / Berge in der Antike / Mountains in Antiquity, Freiburg: Rombach Verlag (2019), 179-193.

  • Markus Zimmermann