Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Geomorphometric analysis of nearshore sedimentary bedforms from high-resolution multi-temporal satellite-derived bathymetry

Alevizos, E., Roussos T, Alexakis, D., (2021). Geomorphometric analysis of nearshore sedimentary bedforms from high-resolution multi-temporal satellite-derived bathymetry, Geocarto International

This study utilizes high resolution satellite-derived bathymetry (SDB) for monitoring nearshore bedforms at the northern coast of Chania (Crete, Greece).

  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Ευάγγελος Αλεβίζος
https://doi.org/10.1080/10106049.2021.2007296