Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Assessment of PRISMA Level-2 hyperspectral imagery for large scale satellite-derived bathymetry retrieval

Alevizos, E., Alexakis, D.D. (2022). Assessment of PRISMA Level-2 hyperspectral imagery for large scale satellite-derived bathymetry retrieval, Marine Geodesy

The presented study examines the influence of spatial resolution and end-member spectra on the SDB output. Consequently, in one study area we apply inversion using additional reference spectra and in the other study area we exploit the PRISMA panchromatic band for producing a pansharpened, hyperspectral cube for bathymetry inversion.

  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Ευάγγελος Αλεβίζος
https://doi.org/10.1080/01490419.2022.2032497