Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Fusion of Drone-Based RGB and Multi-Spectral Imagery for Shallow Water Bathymetry Inversion

Alevizos, E., Oikonomou, D., Argyriou, A., Alexakis, D.,(2022). Fusion of Drone-Based RGB and Multi-Spectral Imagery for Shallow Water Bathymetry Inversion, Remote Sensing14(5), 1127.

This study aims at improving the three major issues considering optically derived bathymetry, which include: (a) the requirement for a priori bathymetry input, (b) the lack of an affordable sensor with suitable spectral resolution and (c) the need for highresolution mapping of fine-scale seafloor objects (e.g., boulders).

  • Νάσος Αργυρίου
  • Δημήτρης Οικονόμου
  • Δημήτριος Αλεξάκης
  • Ευάγγελος Αλεβίζος
https://doi.org/10.3390/rs14051127