Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Auge i crisi de la construcció i reparació naval a la Barceloneta

Campos, Eduard Page, “Auge i crisi de la construcció i reparació naval a la Barceloneta" Drassana 27, 90-105, 2019

  • Eduard Page Campos