Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth / Νοταριακά αρχεία σχετικά με τον ελληνικό κόσμο. Ένας χαοτικός και ανεκμετάλλευτος πλούτος

Αγλαΐα Κάσδαγλη, ‘Notarial archives concerning the Greek world: a chaotic and vastly unexplored wealth’ / «Νοταριακά αρχεία σχετικά με τον ελληνικό κόσμο. Ένας χαοτικός και ανεκμετάλλευτος πλούτος», L'Homme. Europaeische Zeitschrift fuer Feministische Geschichtswissenschaft, 17 (2006/2 ): 141-144.

  • Αγλαΐα Κάσδαγλη