Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αρχαία δημοκρατία και σύγχρονη Ελλάδα

Καλπαξής Θ. «Αρχαία δημοκρατία και σύγχρονη Ελλάδα, στο Venticinque secoli dopo l' Invenzione della Democrazia (1998) 287 κ.εξ.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †