Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με «παλαιό» πολιτισμό (150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών)

Καλπαξής Θ. «Η Ελλάδα και οι ξένες σχολές. Η πολιτική ενός νεαρού έθνους με «παλαιό» πολιτισμό ( 150 χρόνια Γαλλικής Σχολής Αθηνών, Les politiques de l' archaeologie, 2000, 9 κ. εξ.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †