Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Το παρελθόν ως εξουσία

Καλπαξής Θ. Το παρελθόν ως εξουσία (ανακοίνωση στο συνέδριο Σ. Καράγιωργα 1999, Δομές και σχέσεις εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα (2000) 31 κ. εξ.

  • Αθανάσιος Καλπαξής †