Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
GIS Variations on a Cretan theme: Minoan Peak Sanctuaries

Soetens S., Sarris A.,Topouzi S, Vansteenhuyse K."GIS Variations on a Cretan theme: Minoan Peak Sanctuaries",9th International Aegean Conference. Metron: Measuring the Aegean Bronze Age, Yale University, 18-21 April 2002.

  • Απόστολος Σαρρής