Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Critics of Society and State, Fifteenth to Early Eighteenth Centuries: Toward a Corpus for the Study of Ottoman Political Thought

M. Sariyannis, "Ottoman Critics of Society and State, Fifteenth to Early Eighteenth Centuries: Toward a Corpus for the Study of Ottoman Political Thought", Archivum Ottomanicum 25 (2008), 127-50.

  • Μαρίνος Σαρηγιάννης