Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι μηχανικοί στην Ελλάδα του Μεσοπόλεμου: σπουδές, επαγγελματικές σταδιοδρομίες, διασυνδέσεις

Λήδα Παπαστεφανάκη, «Οι μηχανικοί στην Ελλάδα του Μεσοπόλεμου: σπουδές, επαγγελματικές σταδιοδρομίες, διασυνδέσεις», Μνήμων 35 (2016), σελ. 233-264.

  • Λήδα Παπαστεφανάκη