Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap

Socrates Petmezas, "Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap." in L.Baruh και V. Kehriotis (επιμ.) Economy and Society on Both Shores of the Aegean, Athens, Alpha Bank Historical Archive (in print)

Socrates Petmezas, "Rural Macedonia from Ottoman to Greek rule (1900-1920). Bridging the gap." in L.Baruh και V. Kehriotis (επιμ.) Economy and Society on Both Shores of the Aegean, Athens, Alpha Bank Historical Archive (in print)

  • Σωκράτης Πετμεζάς