Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μεταμορφώσεις του Γκρέκο ανάμεσα στο 1838 και στο 1912

Nicos Hadjinicolaou, "Μεταμορφώσεις του Γκρέκο ανάμεσα στο 1838 και στο 1912", O Πολίτης, November 1987, pp. 62-69. Reprinted in Δελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 10, 1988, pp. 93-103.

Nicos Hadjinicolaou, "Μεταμορφώσεις του Γκρέκο ανάμεσα στο 1838 και στο 1912", O Πολίτης, November 1987, pp. 62-69. Reprinted in Δελτίο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 10, 1988, pp. 93-103.
  • Νίκος Χατζηνικολάου