Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Νεοελληνική και Οθωμανική Iστορία στο Iόνιο Πανεπιστήμιο

Σοφία Λαΐου, Διονύσης Τζάκης και Τζελίνα Χαρλαύτη, Νεοελληνική και Οθωμανική ιστορία στο Iόνιο Πανεπιστήμιο στο Όλγα Κατσιαρδή-Hering και Βάσω Σειρηνίδου (επιμ.), Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης. Επιστημονική Συνάντηση, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2017, σελ. 67-74

  • Τζελίνα Χαρλαύτη