Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τζελίνα Χαρλαύτη, "Το κατηγορώ” του Αριστοτέλη Ωνάση προς τους εφοπλιστές και την ελληνική κυβέρνηση το 1947" [The 'J'accuse' of Aristotle Onassis to the Shipowners and the Greek Government in 1947], Ionios Logos, 2013, pp. 325-400

  • Τζελίνα Χαρλαύτη