Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
"Το κατηγορώ” του Αριστοτέλη Ωνάση προς τους εφοπλιστές και την ελληνική κυβέρνηση το 1947

Τζελίνα Χαρλαύτη, "Το κατηγορώ” του Αριστοτέλη Ωνάση προς τους εφοπλιστές και την ελληνική κυβέρνηση το 1947" [The 'J'accuse' of Aristotle Onassis to the Shipowners and the Greek Government in 1947], Ionios Logos, 2013, pp. 325-400

  • Τζελίνα Χαρλαύτη