Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Laboratory of Geophysical-Satellite Remote Sensing and Archaeo-Environment of the Institute of Mediterranean Studies became a member of the network Copernicus Academy.

Το εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών έγινε μέλος του δικτύου Copernicus Academy.

Το εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών έγινε μέλος του δικτύου Copernicus Academy.

Διαβάστε περισσότερα
Call for papers for the International Conference in Art History The Mediterranean of the artists: A critical modernity, 1880-1945 / La Méditerranée des artistes: Une modernité critique, 1880-1945.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο στην Ιστορία της τέχνης The Mediterranean of the artists: A critical modernity, 1880-1945 / La Méditerranée des artistes: Une modernité critique, 1880-1945.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο στην Ιστορία της τέχνης The Mediterranean of the artists: A critical modernity, 1880-1945 / La Méditerranée des artistes: Une modernité critique, 1880-1945.

Διαβάστε περισσότερα

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα
BalkanROAD - Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector

BalkanROAD - Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα - BalkanRoad» που θα υλοποιηθεί σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανία) από επτά οργανισμούς. Στις 6 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων των επτά φορέων που υλοποιούν το έργο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 16ΟΣ -19ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Tο Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ διοργανώνει την έκθεση ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (16ος-19ος αι.). Η έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος «Ρωσικές εικόνες στην Ελλάδα 15ος-αρχές 20ου αι.» που εκπονήθηκε από το ΙΜΣ-ΙΤΕ από το 2012 έως το 2015, με κύρια ερευνήτρια τη Γιουλιάνα Μπόιτσεβα.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοτουρκική Συνάντηση Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας σε συνεργασία με το Κέντρο Σπουδών Ύστερης Αρχαιότητας και Βυζαντίου του Πανεπιστημίου Koç συνδιοργανώνουν την πρώτη Ελληνοτουρκική Συνάντηση Βυζαντινής Αρχαιολογίας στις 8-9 Σεπτεμβρίου στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος συμμετέχει στην κοινοπραξίαγια για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage»

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος συμμετέχει στην κοινοπραξίαγια για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage (ακρώνυμο MedSTACH).

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την πλήρωση΄δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT'»

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437).

Διαβάστε περισσότερα
Academic meeting with subject «Wooden shipbuilding at Ermoupolis in the nineteenth century»

Επιστημονική συνάντηση με θέμα την «Iστιοφόρο ναυπηγική στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα»

Την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Ιωνικό Κέντρο, Λυσίου 11 στην Πλάκα. η επιστημονική συνάντηση με θέμα την Iστιοφόρο ναυπηγική στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο (2) θέσεις Διδακτορικών φοιτητών και μία (1) θέση Μετα-διδακτορικού φοιτητή στο πλαίσιο του πρόγραμμα ARCHERS

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Διδακτορικών φοιτητών και μία (1) θέση Μετα-διδακτορικού φοιτητή στο πλαίσιο του πρόγραμμα ARCHERS.

Διαβάστε περισσότερα