Η διευθύντρια του ΙΜΣ, καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, εκλέχτηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας.

Τα συγχαρητήρια όλων μας στη διευθύντρια του ΙΜΣ, την καθηγήτρια Τζελίνα Χαρλαύτη, που μόλις εκλέχτηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας.
Είναι μια ξεχωριστή τιμή που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση του έργου της κυρίας Χαρλαύτη αλλά ελπίζουμε αντανακλά και τις επιτυχίες του Ινστιτούτου μας.

εκ μέρους του Επιστημονικού Συμβουλίου και όλων των μελών του ΙΜΣ
Μαρίνος Σαρηγιάννης, αναπληρωτής διευθυντής ΙΜΣ-ΙΤΕ
Σωκράτης Πετμεζάς, πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΜΣ-ΙΤΕ