Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πρακτικό αξιολόγησης για τo έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης υγρομόνωσης σε δώμα του κτηρίου του ΙΜΣ

Το πρακτικό αξιολόγησης για τo έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης υγρομόνωσης σε δώμα του κτηρίου του ΙΜΣ (με αριθ. πρωτ. 628) έχει ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 217) έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 217) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 30 & 31 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις "PhD student position in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 31) και "Post-doctoral researcher in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 30) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα