Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

VCAT-Gr

Ανάλυση της αλυσίδας αξίας του καπνού στην Ελλάδα (1949-1981)

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής πρότασης είναι η ιστορική ανάλυση του Ελληνικού καπνικού τομέα την περίοδο μεταξύ του τέλους του εμφύλιου πολέμου (1949) και την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981.

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής πρότασης είναι η ιστορική ανάλυση του Ελληνικού καπνικού τομέα την περίοδο μεταξύ του τέλους του εμφύλιου πολέμου (1949) και την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981. Πιο συγκεκριμένα, η προτεινόμενη εργασία θα μελετήσει τα εξής τρία ερωτήματα α) τις σχέσεις ισχύος μεταξύ των διάφορων εμπλεκόμενων στον καπνικό τομέα (διεθνείς οργανισμοί, κρατικοί θεσμοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις, αγροτικές οργανώσεις, εταιρίες) β) την γεωγραφική κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή του καπνού και την εμπορευματοποίησή του στην Ελληνική επικράτεια και γ) τις αλλαγές στην τεχνολογία του καπνικού τομέα και τις διαδικασίες προστιθέμενης αξίας. Θα ερευνήσουμε αυτά τα ερωτήματα με σφαιρικό τρόπο και δίνοντας προσοχή στα διάφορα σημεία της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας: γεωργική παραγωγή, επεξεργασία φύλλων και εξαγωγή, παραγωγή τσιγάρων. Η έρευνα αυτή θα συνεισφέρει στην κατανόηση της Ελληνικής οικονομικής μετάβασης κατά τη μεταπολεμική περίοδο από την οπτική της παραγωγής και των κοινωνικών ομάδων και θεσμών που συμμετείχαν σε αυτή.

Η ερευνητική ομάδα θα συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα από διάφορα ιστορικά αρχεία. Στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσει το θεωρητικό πλαίσιο που προτείνει η βιβλιογραφία σχετική με τις αλυσίδες αγαθών (value chains) για την ερμηνεία του υλικού και για την διατύπωση μιας ιστορικής αφήγησης. Η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με ένα επιμελημένο τεύχος, δύο δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση, δυο άρθρα για το ευρύ κοινό και μια ιστοσελίδα. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα θα οργανώσει ένα συνέδριο στην Αθήνα το οποίο θα εστιάσει στην ιστορία των αγαθών.

Πηγή εικόνας εξωφύλλου: Wikipedia
Περιγραφή: Drying of tobacco on the streets of Prilep
Συντάκτης: Nenad Bumbić
CC BY 3.0

Ερευνητική Ομάδα

Σωκράτης Πετμεζάς

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae
Juan Carmona-Zabala

Juan Carmona-Zabala

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Τρύφωνας Λεμοντζόγλου

Τρύφωνας Λεμοντζόγλου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Νίκος Αλέξης

Νίκος Αλέξης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae
Δημήτριος Στεργιόπουλος

Δημήτριος Στεργιόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο
Curriculum vitae
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)