Διεθνές συνέδριο

Ρέθυμνο, 21-23 Σεπτεμβρίου 2006
Θέμα: "Gender, family and property in legal theory and practice: the European perspective from 10th-20th century" / «Κοινωνικό φύλο , περιουσία και οικογένεια . Νομική θεωρία και νομικές πρακτικές στον ευρωπαϊκό χώρο, 10ος -20ος αιώνας».

Διαβάστε περισσότερα