Έκτη σεμιναριακή συνάντηση με θέμα "Port Cities of the Eastern Mediterranean: Urban Culture in the Late Ottoman Empire" (εισηγητής: Malte Fuhrmann)

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ οργανώνουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, μια σειρά σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών». Άμεσος στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί το χωρο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν, στα καθ’ ημάς, να αποκτήσουν πρακτική αποτελεσματικότητα και εγχειρηματικότητα οι σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Ιστορίας και της Ιστορίας των θαλασσών. Απώτατη φιλοδοξία να διαμορφωθούν συνθήκες συν-αντίληψης και συναίνεσης σχετικά με τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα προσφορότερα ερευνητικά αντικείμενα, πεδία ανάλυσης και κλίμακες εστίασης που θα επιτρέψουν την ισότιμη ενσωμάτωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις σχετικές διεθνείς συζητήσεις, την ανανέωση των ερωτημάτων και την εμβάθυνση των απαντήσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης έλαβαν ερευνητές και ερευνήτριες, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΜΣ/ΙΤΕ, αλλά η πρόσβαση είναι βεβαίως ελεύθερη σε όλες και όλους τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις θα γίνονται μια ή δύο φορές το μήνα, σχεδόν πάντα Δευτέρα στις 16:00-18:00. Η σχετική ενημέρωση και, ενδεχομένως, συνοδευτικό υλικό θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τομέα. Ελπίζουμε, μετά το τέλος της πανδημίας, να συνεχίσουμε με δια ζώσης συναντήσεις, πάντα όμως δικτυωμένοι σε κόμβους, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της χωρικής διασποράς του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού.

Η πέμπτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί στη 1 Μαρτίου 2021, στις 16:00 με εισηγητή τον ερευνητή του Leibniz-Zentrum Moderner Orient Malte Fuhrmann και θέμα "Πόλεις-λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου. Αστεακή κουλτούρα στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία".

Η εισήγηση θα βασιστεί στο βιβλίο του δρ Fuhrmann Port Cities of the Eastern Mediterranean: Urban Culture in the Late Ottoman Empire και θα γίνει στα αγγλικά. Ο ομιλητής ερευνά τις σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον χώρο, την κατανάλωση και τις ταυτότητες που επήλθαν στις πόλεις-λιμάνια της Σμύρνης, Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα. Στόχος του είναι να προσεγγίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη φύση της αστεακής κουλτούρας και τον ρόλο που έπαιξε η επιρροή της «Ευρώπης» στις πόλεις-λιμάνια πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τι θεωρούνταν «ευρωπαϊκό» από τους ανθρώπους στις τρεις αυτές πόλεις αποτελούσε ένα μίγμα μορφών σε διάφορες περιοχές της ηπείρου και νοημάτων που πρόβαλλαν πάνω τους οι κάτοικοι της Izmir, της Istanbul και της Θεσσαλονίκης. Οι ερμηνείες αυτές της ευρωπαϊκότητας εξετάζονται με βάση τις αλλαγές στην υφή των πόλεων (όπως η κατασκευή μοντέρνων αποβαθρών και αντιπροσωπευτικών κτιρίων), τις πρακτικές του ελεύθερου χρόνου (όπως οι χοροί, η όπερα και η μπυροποσία), λόγους σχετικά με την τάξη, το φύλο και την ταυτότητα, καθώς και εξετάζοντας εκστρατείες ενάντια σε ξένες πόρνες ή αλήτες.

O σύνδεσμος για τη συνάντηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ.