Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 44985 έχουν ανακοινωθεί.