Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 45969 έχουν ανακοινωθεί.