Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 47243 έχουν ανακοινωθεί.