Ομιλίες των Δημήτρη Κουσουρή, Νίκου Σιγάλα και Διονύση Τζάκη με θέμα "Διαμάχες γύρω από τη συγκρότηση του έθνους-κράτους"

Ο κύκλος των διαδικτυακών διαλέξεων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ για την επανάσταση του 1821 συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Απριλίου, ώρα 6 μ.μ., με ένα πάνελ τριών ιστορικών γύρω από το γενικότερο θέμα των διαμαχών γύρω από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουσουρής, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, θα μιλήσει με θέμα "Οι καθολικοί της Σύρου μπροστά στην πρόκληση του έθνους-κράτους". Η Σύρα, "το νησί του Πάπα", ήταν το μοναδικό νησί του Αιγαίου με συμπαγή ρωμαιοκαθολική πλειοψηφία. Ως ουδέτερο έδαφος μετά το ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης, το λιμάνι της αποτέλεσε ασφαλές καταφύγιο για τους ορθόδοξους εμπόρους και τους πρόσφυγες που διέφευγαν από τα οθωμανικά αντίποινα. Μέχρι το 1821, οι καθολικοί του νησιού χαρακτηρίζονταν ως "Φράγκοι" ή "Λατίνοι", και επέδειξαν απροθυμία να προσχωρήσουν στην ελληνική επανάσταση. Αυτή η υβριδική ταυτότητα, σφυρηλατημένη σε ένα λεβαντίνικο σταυροδρόμι των δρόμων μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, επρόκειτο σύντομα να αντικατασταθεί από εκείνη των "Ελλήνων της Δυτικής Εκκλησίας".

Ο Νίκος Σιγάλας, ερευνητής στο CETOBaC, EHESS-CNRS, θα μιλήσει με θέμα "Οι οπλαρχηγοί του 1821 μεταξύ παραδοσιακού και νεωτερικού ρεπερτορίου: σύγκρουση και επανάσταση". Η ανακοίνωση εξετάζει το ρεπερτόριο των οπλαρχηγών που λαμβάνουν μέρος στην Ελληνική Επανάσταση: τον τρόπο με τον οποίον πολεμούν, τους στόχους που θέτουν, τα μέσα που χρησιμοποιούν. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο το ρεπερτόριο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοσιακό και κατά πόσο είναι, ή γίνεται σταδιακά, νεωτερικό (με βάση τη σχετική ανάλυση του Charles Tilly). Παράλληλα και σε σχέση με το ζήτημα αυτό η ανακοίνωση εξετάζει τη δημιουργία του κράτους ως ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των προσπαθειών ελέγχου των μέσων του πολέμου (όπως ο Tilly, σε μια άλλη μελέτη του παραφράζει και ιστορικοποιεί τον περίφημο ορισμό του Μαξ Βέμπερ).

Ο Διονύσης Τζάκης, επίκουρος καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα μιλήσει με θέμα "Διαφωνίες, εντάσεις και συγκρούσεις σχετικά με την πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση κατά τα πρώτα έτη της επανάστασης". Η διάλεξή του θα επικεντρωθεί στις διεργασίες στρατιωτικής και πολιτικής ενοποίησης του επαναστατημένου χώρου που παρατηρούνται στην Πελοπόννησο και στη Ρούμελη. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί η άνιση ενοποιητική δυναμική που αναπτύχθηκε στην Πελοπόννησο και τη Ρούμελη τα πρώτα χρόνια της επανάστασης, η οποία συναρτάται με τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι τοπικές στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες τους αντιμετώπισαν τον πόλεμο, καθώς και με τις διαφορετικού τύπου κοινωνικο-πολιτικές εντάσεις και συγκρούσεις που εκδηλώθηκαν στις δύο αυτές περιοχές.

Εγγραφείτε εδω