Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 50764 έχουν ανακοινωθεί.