Διάλεξη του ιστορικού Παναγιώτη Στάθη με θέμα "Επαναπροσεγγίζοντας το Εικοσιένα. Οι πολλαπλές πορείες προς την εξέγερση"

Σύμφωνα με το κυρίαρχο ερμηνευτικό σχήμα, η επανάσταση του 1821 ξέσπασε ως απόρροια αφενός της οικονομικής (κυρίως εμπορικής και ναυτιλιακής) προόδου των ελληνόφωνων χριστιανών και αφετέρου (και σε στενή συνάρτηση με την οικονομική πρόοδο) της διαμόρφωσης και διάδοση της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας μέσω της συγκρότησης του κινήματος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στη δεκαετία του 1970 ο Βασίλης Κρεμμυδάς συνέδεσε την επανάσταση με μια έντονη οικονομική κρίση που έπληξε την οικονομία των ελληνόφωνων χριστιανών στην προεπαναστατική δεκαετία. Η προσέγγιση αυτή ατόνησε στις επόμενες δεκαετίες καθώς η έρευνα προσανατολίστηκε κυρίως στο πεδίο της κουλτούρας και των ιδεών. Στην εισήγηση μου υποστηρίζω ότι σημαντικές τοπικές και περιφερειακές διαφορές στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση και την οικονομία επηρέασαν την κατά τόπους έναρξη της επανάστασης. Σε αρκετές από τις περιοχές που επαναστάτησαν η εξέγερση ξέσπασε σε ένα υπόστρωμα κοινωνικοπολιτικών αντιθέσεων που οξύνονταν και σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων που επηρέασαν διάφορες κοινωνικές ομάδες καθιστώντας ελκυστική την προοπτική της εξέγερσης.

Εγγραφείτε εδώ

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε email επιβεβαίωσης με σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στη διάλεξη.
Επισκεφτείτε ξανά την υπάρχουσα ανακοίνωση κατά την έναρξη της διάλεξης για τον σύνδεσμο live streaming στο Youtube σε περίπτωση που η εφαρμογή τηλεδιασκέψεων έχει φτάσει το ανώτατο όριο συμμετεχόντων.

Live Streaming