Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 59373 έχουν ανακοινωθεί.