Μεταπτυχιακό φοιτητή/μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ερευνητική ενέργεια «"Νεωτερισμός" και "ελληνικότητα" στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής».

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ερευνητική ενέργεια «"Νεωτερισμός" και "ελληνικότητα" στα πεδία της τέχνης και της τεχνοκριτικής».

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής)
  • Εγγραφή σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης (ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής)
  • Συμμετοχή και εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ιστορίας της τέχνης και σε αρχειακή έρευνα στην ιστορία της τέχνης.

Θα συνεκτιμηθεί η γνώση ελληνικής ή/και  ιταλικής παλαιογραφίας και η εμπειρία σε αρχειακή έρευνα.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να απευθυνθούν μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση gaia@ims.forth.gr