Η ελληνική επανάσταση από τη σκοπιά των Οθωμανών

Ο Μαρίνος Σαρηγιάννης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, θα μιλήσει με θέμα «Η Επανάσταση ως οθωμανικό γεγονός»: το 1821 έλαβε χώρα στα οθωμανικά εδάφη, αντιτάχθηκε στην οθωμανική εξουσία και, μπορεί να υποθέσει κανείς, υπήρξε και απόληξη κοινωνικών διεργασιών που εντάσσονται στην οθωμανική ιστορία. Πέρα από τη σύνδεση με τις φυγόκεντρες τάσεις που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αυτοκρατορίας κατά την προεπαναστατική περίοδο, ιδιαίτερα γόνιμη μπορεί να θεωρηθεί η συσχέτιση της ανόδου των βαλκανικών εθνικισμών με τη σταδιακή αποξένωση των χριστιανών υπηκόων από τους μουσουλμάνους, καθώς οι τελευταίοι (κυρίως στις πόλεις) συμμετείχαν μέσω του γενιτσαρικού σώματος όλο και πιο ενεργά στο «πολιτικό έθνος» που διεκδικούσε νόμιμο μερίδιο στην εξουσία από τα τέλη του 17ου αιώνα.  

Ο  ιστορικός Şükrü Ilıcak, επιμελητής του τομου "Those Infidel Greeks". The Greek War of Independence through Ottoman Archival Documents, θα μιλήσει για τη «Δεκαετία πριν την Επανάσταση».

Τέλος, ο Λεωνίδας Μοίρας, διδάσκων στο ΕΚΠΑ, θα μιλήσει με θέμα «Η μετάβαση από το "Rum Milleti" στους "Yunan". Μια απόπειρα ερμηνευτικής προσέγγισης της χρήσης των όρων "Yunan" και "Yunanistan" στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης». Οι Οθωμανοί εξέλαβαν την Ελληνική Επανάσταση ως «συλλογική στάση του μιλλετίου των Ρωμιών» και ως «ανταρσία» με θρησκευτικό και εθνοτικό υπόβαθρο, επιμένοντας στο να αναφέρονται στους Έλληνες με προνεωτερικούς όρους, παρά το γεγονός ότι είχαν κατασχέσει πλήθος εγγράφων που πρόδιδαν τους πραγματικούς στόχους των επαναστατημένων.  Ωστόσο, εξετάζοντας τα τεκμήρια και τις χρονογραφίες που συντάχθηκαν ενώ η επανάσταση βρισκόταν σε εξέλιξη, παρατηρούμε ότι οι Οθωμανοί αξιωματούχοι και διανοούμενοι άρχισαν παράλληλα να χρησιμοποιούν τον όρο «Yunan», Έλληνες, προκειμένου να αναφερθούν στους υπηκόους τους. Πως, όμως, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση;

 

Εγγραφείτε εδώ

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε email επιβεβαίωσης με σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στη διάλεξη.
Επισκεφτείτε ξανά την υπάρχουσα ανακοίνωση κατά την έναρξη της διάλεξης για τον σύνδεσμο live streaming στο Youtube σε περίπτωση που η εφαρμογή τηλεδιασκέψεων έχει φτάσει το ανώτατο όριο συμμετεχόντων.

Live Streaming