Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 3 (τρεις) θέσεις έκτακτου προσωπικού