Ψηφιακή Κρήτη: Mεσογειακές Πολιτισμικές Διαδρομές

Ο Ψηφιακός Αρχαιολογικός Άτλας της Κρήτης, συνεχίζει να εμπλουτίζεται με δεδομένα και πληροφορίες. Πάνω από 5.500 θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος έχουν εγγραφεί στην βάση πληροφοριών, ενώ πολλές από αυτές έχουν χαρτογραφηθεί και παρουσιάζονται στις αντίστοιχες εφαρμογές που είναι δαθέσιμες από το διαδίκτυο (http://digitalcrete.ims.forth.gr/index.php?l=2). Επίσης, μέσα στις ενέργειες αναβάθμισης των διαθέσιμων πληροφοριών συμπεριλαμβάνεται μία εφαρμογή VRML μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να κάνει μία εικονική πλοήγηση στο τρισδιάστατο μοντέλο της Κρήτης.