Εντέκατη σεμιναριακή συνάντηση με θέμα "Household structures in Southeastern Europe" (εισηγητής: Siegfried Gruber)

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ οργανώνουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα zoom, μια δεύτερη σειρά ετήσιων σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών». Άμεσος στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί το χωρο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν, στα καθ’ ημάς, να αποκτήσουν πρακτική αποτελεσματικότητα και εγχειρηματικότητα οι σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Ιστορίας και της Ιστορίας των θαλασσών. Απώτατη φιλοδοξία να διαμορφωθούν συνθήκες συν-αντίληψης και συναίνεσης σχετικά με τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα προσφορότερα ερευνητικά αντικείμενα, πεδία ανάλυσης και κλίμακες εστίασης που θα επιτρέψουν την ισότιμη ενσωμάτωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις σχετικές διεθνείς συζητήσεις, την ανανέωση των ερωτημάτων και την εμβάθυνση των απαντήσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας.

Την πρωτοβουλία της οργάνωσης έλαβαν ερευνητές και ερευνήτριες, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΜΣ/ΙΤΕ, αλλά η πρόσβαση είναι βεβαίως ελεύθερη σε όλες και όλους τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις θα γίνονται, όπως και πέρυσι, κάθε μήνα, σχεδόν πάντα Δευτέρα στις 16:00-18:00. Η σχετική ενημέρωση και, ενδεχομένως, συνοδευτικό υλικό θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τομέα.

Η επόμενη σεμιναριακή συνάντηση θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2022, στις 16.00, με ομιλητή τον Sigfried Gruber, ερευνητή στο Institute of History/Southeast European History and Anthropology (Πανεπιστήμιο Gratz, Αυστρία), με θέμα "Household structures in Southeastern Europe".

Οι δομές των νοικοκυριών είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής δημογραφικής έρευνας, και επηρεάζουν πολλά άλλα πεδία: την οικονομία, την κοινωνία, την κοινωνική ασφάλεια, τις έμφυλες σχέσεις κλπ. Θα παρουσιαστεί η έννοια του νοικοκυριού και θα γίνει μια επισκόπηση του πώς τα νοικοκυριά μπορούν να μετρηθούν και να ταξινομηθούν. Θα γίνει αναφορά στις μείζονες θεωρίες και μοντέλα και θα συζητηθούν οι πολιτικές και ιδεολογικές συνεπαγωγές τους. Θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα μοντέλα νοικοκυριών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, καθώς και τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών και οι ερευνητικοί δρόμοι που ανοίγονται στο μέλλον.

O σύνδεσμος για τη συνάντηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ.

Live Streaming