Σικυών, Πελοπόννησος (Φάση ΙΙΙ & IV)

Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Σικυώνας συνεχίστηκαν κατά την 3η & 4η φάση των εργασιών πεδίου που πραγματοποιήθηκε κατά τις περιόδους 15-24/10/2006 & 31/8-10/9/2007, στα πλαίσια της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γ. Λώλος) και της ΛΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου (Α. Μάντης). Στόχος του προγράμματος ήταν η διερεύνηση της διαχρονικής κατοίκησης του πλατώματος της Σικυώνας που εκτείνεται περίπου 3,5km ΝΔ του Κορινθιακού κόλπου σε μία έκταση πάνω από 250 εκτάρια.

Η συνολική έκταση που καλύφθηκε σε περιοχές εντός και εκτός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου με τις μεθόδους της ηλεκτρικής και μαγνητικής χαρτογράφησης αλλά και του γεωραντάρ ήταν πάνω από 48.600 τετραγωνικά μέτρα. Οι γεωφυσικές έρευνες (μέσω της χρήσης μαγνητομέτρων Geoscan Research- FM256 και Bardington Instruments-GRAD601 και οργάνου μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους Geoscan Research-RM15) επικεντρώθηκαν στο νότιο και δυτικό τμήμα του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου και εκτός αυτού σε περιοχές που βρίσκονται στα βορειο-δυτικά και ανατολικά του αρχαιολογικού μουσείου. Το γεωραντάρ (Noggin Plus smart cart με κεραίες των 250MHz) ήταν ιδιαίτερα επιτυχές στην κάλυψη του χώρου στάθμευσης και κατά μήκος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου που περνάει ακριβώς μπροστά από το μουσείο. Το βάθος διερεύνησης του γεωραντάρ έφθασε τα 3m από την επιφάνεια του εδάφους. Τοπογραφικά όργανα και μονάδες GPS (Leica GS 20 & Leica TC307) χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για την τοπογραφική αποτύπωση των επιφανειακών μνημείων και την γεωαναφορά των γεωφυσικών καννάβων και χαρτών που πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον GIS.

Τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Βόρεια του θεάτρου εντοπίστηκε ορθογώνιο περιστύλιο διαστάσεων 12x15m, καθώς και μία εκτεταμένη (76m) γραμμική ανωμαλία υψηλής μαγνητικής επιδεκτικότητας η οποία οδηγεί σε μία πιθανή είσοδο της Αγοράς. Ένα ακόμα μεγαλύτερο περιστύλιο που εκτείνεται για περίπου 62m (Β-Α) οριοθετήθηκε βόρεια της ανασκαμμένης περιοχής της Παλαίστρας. Η βόρεια πρόσοψη αυτού φαίνεται να αποτελείται από τοιχοδομή με σειρά από ημικυκλικές και ορθογώνιες εσοχές. Στο κέντρο του συγκροτήματος, ένα κτίρο διαστάσεων 10x6m, αποτελούμενο από 3 δωμάτια (πιθανό ιερό με πρόναο και οπισθόδομο) φαίνεται να οριοθετείται καθαρά από τους χάρτες της ηλεκτρικής αντίστασης. Το εσωτερικό της αρχαίας Αγοράς περιέχει κάποιες αρχιτεκτονικές δομές, ιδιαίτερα προς το βόρειο τμήμα της νότιας στοάς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μία κανονικότητα ως προς την δόμηση.

Βόρεια της Αγοράς, οι μαγνητικές μέθοδοι εντόπισαν ένα γραμμικό χαρακτηριστικό μήκους 80m που προεκτείνεται προς το βόρειο εξωτερικό τοίχο του προαναφερθέντος περιστυλίου. Ταυτόχρονα, τόσο ο χώρος στάθμευσης όσο και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί από το χωριό στον αρχαιολογικό χώρο ερευνήθηκαν με το γεωραντάρ σε μεγάλο μήκος (250m). Οι μετρήσεις υποδεικνύουν την παρουσία αρχιτεκτονικών λειψάνων κάτω από τον δρόμο, πιθανώς σχετιζόμενα με μία βόρεια στοά που οριοθετεί το βόρειο τμήμα της Αγοράς. Στο νότιο τμήμα της Αγοράς το Βουλευτήριο (40x45m) και η μεγάλη νότια στοά (105x16m) που έχουν μερικώς ανασκαφθεί χαρτογραφήθηκαν με μεγάλη λεπτομέρεια (διακρίνονται 22 κίονες και 20 δωμάτια στη νότια πλευρά της στοάς). Τέλος, τα οικοδομικά τετράγωνα και ένα ορθογώνιο δίκτυο δρόμων εντοπίζονται νοτιότερα. Το μεταβλητό πλάτος των δρόμων παρουσιάζει μία ιεραρχία του οδικού δικτύου της πόλης το οποίο βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

Στις γεωφυσικές έρευνες συμμετείχαν οι Α. Σαρρής, Θ. Καλπαξής, Γ. Λώλος, Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Κακουλάκη, Β. Τρίγκας, Ε. Σεφέρου, Φ. Κονδύλη, G. Shen, Γ. Αρέστη, M. Dogan, Γ. Καραγιάννης, Γ. Κούστας, Θ. Αργυρίου, Ε. Καμαρατάκης, Ζ. Μαλλιαράκης, Κ. Βρέντζου, Ο. Σέψα, Σ. Θεοδωρόπουλος & Ε. Κurkowska.