6ο Θεματικό Σεμινάριο 2021-2022

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η επιστημονική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ διδασκόντων, ερευνητών και υποψηφίων διδακτόρων Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ, του ΙΜΣ/ΙΤΕ και άλλων συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων. Οι ομιλητές παρουσιάζουν την ερευνητική τους πορεία και τα βασικά ερωτήματα και τις θεματικές των διατριβών τους και των μελετών τους στο ευρύτερο πεδίο της Νεότερης Ιστορίας Οι μηνιαίες συναντήσεις είναι ανοικτές σε όλους: διδάσκοντες, μεταδιδακτορικούς και διδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και γίνονται υβριδικά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στα Ελληνικά, με βάση πρόγραμμα που ανακοινώνεται και αναρτάται έγκαιρα. 
 

Tρίτη 17 Μαΐου 2022 και 24 Μαΐου 2022 στις 17:00:
Δρ Όλγα Χριστοδουλάκη (London School of Economics/Visiting Fellow) «Από την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898 μέχρι της ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928:Ένας οικονομολόγος συζητά με ιστορικούς»

Η συνάντηση θα γίνει με φυσική παρουσία στην Αίθουσα Συσκέψεων (με την υποχρέωση υγειονομικής μάσκας).

Περίληψη : Στόχος των δύο αυτών συναντήσεων, στις 17 και 24 Μαΐου 2022, είναι να εξεταστεί η νομισματική και δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας την περίοδο από την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου το 1898 μέχρι και την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος του 1928 υπό την αιγίδα της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών. Ερωτήματα όπως το γιατί η χώρα οδηγήθηκε δύο φορές μέσα σε τριάντα χρόνια να δανειστεί από τις διεθνείς χρηματαγορές με βοήθεια ή ποια είναι η σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με την διεθνή θα έχουν κεντρική θέση στις συζητήσεις αυτές. Ο κύκλος των συναντήσεων θα ολοκληρωθεί με σύγκριση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου του 1898, του σταθεροποιητικού προγράμματος του 1928 και, τέλος, των προγραμμάτων στήριξης της Ελληνικής οικονομίας της δεκαετίας του 2010. Θα αναλυθεί, επίσης, η επίδραση που είχαν τα σταθεροποιητικά αυτά προγράμματα στους νομισματικούς και δημοσιονομικούς θεσμούς της χώρας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφία στο https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=3047#section-37

* Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δια ζώσης : 10 άτομα, με πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των όλων των υγειονομικών μέτρων.