Υποτροφία για μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα της Τουρκολογίας

Υποτροφία μεταπτυχιακού φοιτητή για έρευνα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ ΙΤΕ (Ρέθυμνο)

To Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ρέθυμνο) προκηρύσσει μία υποτροφία για μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα της Τουρκολογίας, ο/η οποίος/α πρόκειται να απασχοληθεί στο διετές (2013-2015) ερευνητικό πρόγραμμα ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ (Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας) - Πράξη «Κρηπίς».

Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/-τρια θα απασχοληθεί ερευνητικά για το παραπάνω διάστημα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, στο Ρέθυμνο. Απαιτείται η καλή γνώση τουρκικής και στοιχείων της οθωμανικής γλώσσας και παλαιογραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gaia@ims.forth.gr

συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22 Ιουλίου 2013

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση marinos_sar@yahoo.com ή στο τηλ.: +30 28310 56627-8.