Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 90753 έχουν ανακοινωθεί.