Δέκατη τρίτη σεμιναριακή συνάντηση με θέμα "Labour transformations in Sub-Saharan Africa from colonial to postcolonial times" (εισηγήτρια: Δρ. Κλεονίκη Αλεξοπούλου)

Ο Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας και το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του ΙΜΣ/ΙΤΕ οργανώνουν, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom, μια τρίτη ετήσια σειρά σεμιναριακών συναντήσεων με θέμα την «Παγκόσμια Οικονομική Ιστορία και Ιστορία Θαλασσών». Άμεσος στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί το χωρο-χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν, στα καθ’ ημάς, να αποκτήσουν πρακτική αποτελεσματικότητα και εγχειρηματικότητα οι σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της Παγκόσμιας Ιστορίας και της Ιστορίας των θαλασσών. Απώτατη φιλοδοξία να διαμορφωθούν συνθήκες συν-αντίληψης και συναίνεσης σχετικά με τα ερμηνευτικά εργαλεία, τα προσφορότερα ερευνητικά αντικείμενα, πεδία ανάλυσης και κλίμακες εστίασης που θα επιτρέψουν την ισότιμη ενσωμάτωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας στις σχετικές διεθνείς συζητήσεις, την ανανέωση των ερωτημάτων και την εμβάθυνση των απαντήσεων της ελληνικής ιστοριογραφίας.
Την πρωτοβουλία της οργάνωσης έλαβαν ερευνητές και ερευνήτριες, συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ του ΙΜΣ/ΙΤΕ, αλλά η πρόσβαση είναι βεβαίως ελεύθερη σε όλες και όλους τους ερευνητές και τις ερευνήτριες, τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις θα γίνονται, όπως και πέρσι, κάθε μήνα, σχεδόν πάντα Δευτέρα στις 16:00-18:00. Η σχετική ενημέρωση και, ενδεχομένως, συνοδευτικό υλικό θα κοινοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΜΣ.

 

Την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, στις 16:00 η Δρ. Κλεονίκη Αλεξοπούλου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο) θα μιλήσει με θέμα «Labour transformations in Sub-Saharan Africa from colonial to postcolonial times». Η ομιλία και η συζήτηση θα γίνουν στα αγγλικά.

O σύνδεσμος για τη συνάντηση (θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή) βρίσκεται ΕΔΩ

Livestreaming

 

Abstract: This presentation aims at giving a long-term, broad overview of labour transformations from the 19th century to the 2000s in Southern and Central Africa, in relation to capital and state imperialism. How did the evolving uses of labour in the colonial era affect labour practices in a postcolonial African context? I study the passage from the end of slavery in the early 19th century to the rise of various forms of free and unfree, wage and forced labour at the turn of the 20th century. I identify commonalities and differences between African regions under the British, Portuguese and Belgian rule as well as independent South Africa. I highlight labour regimes in cash crop production in the Belgian Congo and Portuguese Africa as well as proletarianization in the mining sector in South Africa and British Northern Rhodesia. I problematise the increasing precarization of labour in the postcolonial era, resulting from high urbanisation and de-industrialisation, and consider the boom of informal employment after neoliberal interventions as a response of African workers to increasing poverty and inequality. I argue that the ruptures, such as the political independence from the metropolitan powers, do not outweigh the continuities in African labour regimes, as the government-imposed cotton schemes in Mozambique and the persistent hierarchies in the mining sector in Zambia show. Colonial legacy and path dependency continue playing a significant role. Last, I try to engage in the underlying discussion on agency and gender aspects of labour, as counterweight to the dominant Eurocentric gaze.