Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 93748 έχουν ανακοινωθεί.