Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση με αριθ. πρωτ. 104066 έχουν ανακοινωθεί.